Grønne dage 2022

Kære Grundejere

Nu er foråret så småt på vej.

Det betyder også, at vi tager fat på et nyt års arbejdsdage. Vi har valgt at reducere antallet af grønne dage til tre gange, i stedet for fire.

Hvis man skulle være forhindret i at deltage på den valgte dato, har den enkelte grundejer selv ansvar for at bytte med en anden til en anden dato. Hvis det ikke er muligt at finde nogen at bytte med, kontakter man bestyrelsen på nedenstående mailadresse og så finder vi opgaver til en anden dag.

Der indbydes hermed til fællesindsats i de grønne fællesområder på følgende dage:

Søndag d. 22. maj kl. 14.00, hvor der luges omkring vejtræerne. Der luges ved hækken mellem nr. 51 og 53. Vejene gåes efter for ukrudt langs kantsten. Kant evt græsrabat

Husstand nr. 1, 5, 9, 15, 39, 41, 47, 49, 51, 57, 61, 63, 69

Søndag d. 21. august kl. 10.00, hvor der luges omkring vejtræerne samt ved hækken mellem nr. 51 og 53. Bøgehæk og pur klippes. Vejene fejes langs kantsten og gåes efter for ukrudt.

Husstand nr. 11, 13, 19, 25, 29, 31, 33, 45, 53, 63, 65, 67, 71 

Søndag d. 30. oktober kl. 14.00, hvor der luges omkring vejtræerne samt ved hækken mellem nr. 51 og 53.Græsrabatter langs fortove kantes.

Husstand nr. 3, 5, 17, 23, 25, 27, 33, 35, 43, 51, 55, 59, 73  

Medbring haveredskaber og godt humør. Grundejerforeningens bestyrelse står for et lille traktement.

Man er meget velkommen til at deltage flere gange, hvis man har lyst.

Med venlig hilsen

Grundejerforeningens bestyrelse

 amstrup.jeppesen@privat.dk