Grønne dage 2021

Kære Grundejere

Nu er foråret hastigt på vej. Samfundet er så småt ved at åbne op igen. Det betyder også at vi tager fat på et nyt års arbejdsdage.

Der indbydes derfor til fællesindsats i de grønne fællesområder på følgende dage.

Hvis man skulle være forhindret i at deltage på den valgte dato, har den enkelte grundejer selv ansvar for at bytte med en anden til en anden dato. Hvis det ikke er muligt, at finde nogen at bytte med, kontakter man bestyrelsen på nedenstående mailadresse og så finder vi opgaver til en anden dag

Lørdag d. 29. maj kl. 10.00, hvor der luges omkring vejtræerne samt ved hækken mellem nr. 51 og 53. Græsrabatter langs fortove kantes. Vejene fejes langs kantsten. Husnr. 33, 51, 63, 5, 19, 23, 71, 67, 59, 3, 9, 39, 59

Søndag d. 22. august kl. 10.00, hvor der luges omkring vejtræerne samt ved hækken mellem nr. 51 og 53. Bøgehæk og pur klippes. Vejene fejes langs kantsten. Husnr. 5, 63, 49, 55, 1, 11, 7, 25, 29, 35, 27, 45, 41, 61, 53

Søndag d. 10. oktober kl. 14.00, hvor der luges omkring vejtræerne samt ved hækken mellem nr. 51 og 53. Græsrabatter langs fortove kantes. Vejene fejes langs kantsten. Husnr. 49, 33, 51, 17, 15, 13, 31, 43, 47, 65, 57, 69, 73

Medbring haveredskaber og godt humør. Grundejerforeningens bestyrelse står for et lille traktement.

Man er meget velkommen til at deltage flere gange, hvis man har lyst.

Med venlig hilsen og på vegne af Grundejerforeningens bestyrelse,
Formand
Birgitte Amstrup Jeppesen