Grønne dage 2018

Kære Grundejere

Nu er frosten gået af jorden og foråret er hastigt på vej.
Det betyder også, at vi tager fat på et nyt års arbejdsdage. Vi er lidt senere ude i år. Vi ved, at den første grønne dag er i denne uge, så vi håber I vil bakke op om denne.
Vi har på grund af den faldende tilmelding i de foregående år besluttet at husstande skrives på i indbydelsen. Hvis man skulle være forhindret i at deltage på den valgte dato, har den enkelte grundejer selv ansvar for at bytte med en anden på en anden dato.

Der indbydes derfor til fællesindsats i de grønne fællesområder på følgende dage:

Søndag d. 22. april kl. 10.00, hvor der luges omkring vejtræerne. Pæle fjernes hvis de er i stykker. Der luges ved hækken mellem nr. 51 og 53. Vejene fejes langs kantsten.
Husstand nr. 1, 5, 17, 27, 43, 45, 49, 51, 59, 63

Lørdag d. 16. juni kl. 14.00, hvor der skal luges omkring vejtræerne samt ved hækken mellem nr. 51 og 53. Græsrabatter langs fortove kantes. Tjek af pæle. Vejene fejes langs kantsten.
Husstand nr. 3, 5, 9, 15, 19, 23, 33, 55, 61, 67

Lørdag d. 18. august kl. 10.00, hvor der luges omkring vejtræerne samt ved hækken mellem nr. 51 og 53. Bøgehæk og pur klippes. Tjek af pæle. Vejene fejes langs kantsten.
Husstand nr. 7, 11, 25, 31, 41, 47, 51, 53, 65, 73  

Søndag d. 7. oktober kl. 14.00, hvor der luges omkring vejtræerne samt ved hækken mellem nr. 51 og 53. Tjek af pæle. Græsrabatter langs fortove kantes. Vejene fejes langs kantsten.
Husstand nr. 7, 13, 29, 33, 35, 39, 43, 57, 69, 71

For at hindre ukrudt i at ødelægge asfalten yderligere, bliver der sprøjtet langs fortovskanten og på vendepladserne 1-2 gange årligt i forbindelse med græsslåning.

Medbring haveredskaber og godt humør. Grundejerforeningens bestyrelse står for et lille traktement.

Man er meget velkommen flere gange, hvis man har lyst.

Meld meget gerne jeres deltagelse på mail amstrup.jeppesen@privat.dk senest 3 dage før hver dato af hensyn til traktementet.

 

Med venlig hilsen
Grundejerforeningens bestyrelse