Grønne dage 2015

fdsfKære Grundejere

Nu er frosten stort set gået af jorden og foråret er forhåbentlig hastigt på vej. Det betyder også at vi tager fat på et nyt års arbejdsdage.
Der indbydes derfor til fællesindsats i de grønne fællesområder på følgende dage:

Lørdag d. 11. april kl. 10.00, hvor der luges omkring vejtræerne samt ved hækken mellem nr. 51 og 53. Pæle ved vejtræer tjekkes. Vejene fejes langs kantsten og fortovene tjekkes.

Søndag d. 21. juni kl. 14.00, hvor der skal luges omkring vejtræerne samt ved hækken mellem nr. 51 og 53. Græsrabatter langs fortove kantes. Tjek af pæle. Vejene fejes langs kantsten.

Lørdag d. 15. august kl. 10.00, hvor der luges omkring vejtræerne samt ved hækken mellem nr. 51 og 53. Bøgehæk og pur klippes. Tjek af pæle. Vejene fejes langs kantsten.

Søndag d. 4. oktober kl. 14.00, hvor der luges omkring vejtræerne samt ved hækken mellem nr. 51 og 53. Tjek af pæle. Græsrabatter langs fortove kantes. Vejene fejes langs kantsten.

For at hindre ukrudt i at ødelægge asfalten yderligere, bliver der sprøjtet langs fortovskanten 1-2 årligt i forbindelse med græsslåning.

Medbring haveredskaber og godt humør. Grundejerforeningens bestyrelse står for et lille traktement. Mere info om dette følger.
Der opfordres til, at alle husstande er repræsenteret på mindst én af ovenstående datoer, men man er meget velkommen flere gange.

Meld meget gerne jeres deltagelse på mail amstrup.jeppesen@privat.dk senest 7 dage før hver dato af hensyn til traktementet.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningens bestyrelse