Grønne dage 2021

Kære Grundejere

Nu er foråret hastigt på vej. Samfundet er så småt ved at åbne op igen. Det betyder også at vi tager fat på et nyt års arbejdsdage.

Der indbydes derfor til fællesindsats i de grønne fællesområder på følgende dage.

Hvis man skulle være forhindret i at deltage på den valgte dato, har den enkelte grundejer selv ansvar for at bytte med en anden til en anden dato. Hvis det ikke er muligt, at finde nogen at bytte med, kontakter man bestyrelsen på nedenstående mailadresse og så finder vi opgaver til en anden dag

Lørdag d. 29. maj kl. 10.00, hvor der luges omkring vejtræerne samt ved hækken mellem nr. 51 og 53. Græsrabatter langs fortove kantes. Vejene fejes langs kantsten. Husnr. 33, 51, 63, 5, 19, 23, 71, 67, 59, 3, 9, 39, 59

Søndag d. 22. august kl. 10.00, hvor der luges omkring vejtræerne samt ved hækken mellem nr. 51 og 53. Bøgehæk og pur klippes. Vejene fejes langs kantsten. Husnr. 5, 63, 49, 55, 1, 11, 7, 25, 29, 35, 27, 45, 41, 61, 53

Søndag d. 10. oktober kl. 14.00, hvor der luges omkring vejtræerne samt ved hækken mellem nr. 51 og 53. Græsrabatter langs fortove kantes. Vejene fejes langs kantsten. Husnr. 49, 33, 51, 17, 15, 13, 31, 43, 47, 65, 57, 69, 73

Medbring haveredskaber og godt humør. Grundejerforeningens bestyrelse står for et lille traktement.

Man er meget velkommen til at deltage flere gange, hvis man har lyst.

Med venlig hilsen og på vegne af Grundejerforeningens bestyrelse,
Formand
Birgitte Amstrup Jeppesen

Grønne dage 2018

Kære Grundejere

Nu er frosten gået af jorden og foråret er hastigt på vej.
Det betyder også, at vi tager fat på et nyt års arbejdsdage. Vi er lidt senere ude i år. Vi ved, at den første grønne dag er i denne uge, så vi håber I vil bakke op om denne.
Vi har på grund af den faldende tilmelding i de foregående år besluttet at husstande skrives på i indbydelsen. Hvis man skulle være forhindret i at deltage på den valgte dato, har den enkelte grundejer selv ansvar for at bytte med en anden på en anden dato.

Der indbydes derfor til fællesindsats i de grønne fællesområder på følgende dage:

Søndag d. 22. april kl. 10.00, hvor der luges omkring vejtræerne. Pæle fjernes hvis de er i stykker. Der luges ved hækken mellem nr. 51 og 53. Vejene fejes langs kantsten.
Husstand nr. 1, 5, 17, 27, 43, 45, 49, 51, 59, 63

Lørdag d. 16. juni kl. 14.00, hvor der skal luges omkring vejtræerne samt ved hækken mellem nr. 51 og 53. Græsrabatter langs fortove kantes. Tjek af pæle. Vejene fejes langs kantsten.
Husstand nr. 3, 5, 9, 15, 19, 23, 33, 55, 61, 67

Lørdag d. 18. august kl. 10.00, hvor der luges omkring vejtræerne samt ved hækken mellem nr. 51 og 53. Bøgehæk og pur klippes. Tjek af pæle. Vejene fejes langs kantsten.
Husstand nr. 7, 11, 25, 31, 41, 47, 51, 53, 65, 73  

Søndag d. 7. oktober kl. 14.00, hvor der luges omkring vejtræerne samt ved hækken mellem nr. 51 og 53. Tjek af pæle. Græsrabatter langs fortove kantes. Vejene fejes langs kantsten.
Husstand nr. 7, 13, 29, 33, 35, 39, 43, 57, 69, 71

For at hindre ukrudt i at ødelægge asfalten yderligere, bliver der sprøjtet langs fortovskanten og på vendepladserne 1-2 gange årligt i forbindelse med græsslåning.

Medbring haveredskaber og godt humør. Grundejerforeningens bestyrelse står for et lille traktement.

Man er meget velkommen flere gange, hvis man har lyst.

Meld meget gerne jeres deltagelse på mail amstrup.jeppesen@privat.dk senest 3 dage før hver dato af hensyn til traktementet.

 

Med venlig hilsen
Grundejerforeningens bestyrelse

 

Grønne dage 2017

andKære Grundejere

Nu er frosten gået af jorden og foråret er hastigt på vej.
Det betyder også at vi tager fat på et nyt års arbejdsdage.
Der indbydes derfor til fællesindsats i de grønne fællesområder på følgende dage:

Søndag d. 2. april kl. 14.00, hvor der luges omkring vejtræerne, der fyldes nyt muld ved samt at der eftersås med lidt græs, hvis hullerne er blevet for store omkring træerne. Der luges ved hækken mellem nr. 51 og 53. Vejene fejes langs kantsten.

Søndag d. 18. juni kl. 10.00, hvor der skal luges omkring vejtræerne samt ved hækken mellem nr. 51 og 53. Græsrabatter langs fortove kantes. Tjek af pæle. Vejene fejes langs kantsten.

Søndag d. 20. august kl. 14.00, hvor der luges omkring vejtræerne samt ved hækken mellem nr. 51 og 53. Bøgehæk og pur klippes. Tjek af pæle. Vejene fejes langs kantsten.

Lørdag d. 7. oktober kl. 14.00, hvor der luges omkring vejtræerne samt ved hækken mellem nr. 51 og 53. Tjek af pæle. Græsrabatter langs fortove kantes. Vejene fejes langs kantsten.

For at hindre ukrudt i at ødelægge asfalten yderligere, bliver der sprøjtet langs fortovskanten og på vendepladserne 1-2 årligt i forbindelse med græsslåning.

Medbring haveredskaber og godt humør. Grundejerforeningens bestyrelse står for et lille traktement. Mere info om dette følger.

 

Meld meget gerne jeres deltagelse på mail amstrup.jeppesen@privat.dk senest 3 dage før hver dato af hensyn til traktementet.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningens bestyrelse

Grønne dage 2015

fdsfKære Grundejere

Nu er frosten stort set gået af jorden og foråret er forhåbentlig hastigt på vej. Det betyder også at vi tager fat på et nyt års arbejdsdage.
Der indbydes derfor til fællesindsats i de grønne fællesområder på følgende dage:

Lørdag d. 11. april kl. 10.00, hvor der luges omkring vejtræerne samt ved hækken mellem nr. 51 og 53. Pæle ved vejtræer tjekkes. Vejene fejes langs kantsten og fortovene tjekkes.

Søndag d. 21. juni kl. 14.00, hvor der skal luges omkring vejtræerne samt ved hækken mellem nr. 51 og 53. Græsrabatter langs fortove kantes. Tjek af pæle. Vejene fejes langs kantsten.

Lørdag d. 15. august kl. 10.00, hvor der luges omkring vejtræerne samt ved hækken mellem nr. 51 og 53. Bøgehæk og pur klippes. Tjek af pæle. Vejene fejes langs kantsten.

Søndag d. 4. oktober kl. 14.00, hvor der luges omkring vejtræerne samt ved hækken mellem nr. 51 og 53. Tjek af pæle. Græsrabatter langs fortove kantes. Vejene fejes langs kantsten.

For at hindre ukrudt i at ødelægge asfalten yderligere, bliver der sprøjtet langs fortovskanten 1-2 årligt i forbindelse med græsslåning.

Medbring haveredskaber og godt humør. Grundejerforeningens bestyrelse står for et lille traktement. Mere info om dette følger.
Der opfordres til, at alle husstande er repræsenteret på mindst én af ovenstående datoer, men man er meget velkommen flere gange.

Meld meget gerne jeres deltagelse på mail amstrup.jeppesen@privat.dk senest 7 dage før hver dato af hensyn til traktementet.

Med venlig hilsen
Grundejerforeningens bestyrelse